Blog

TOMEGAS – NÁVRAT K TRADÍCIÍ

TOMEGAS – NÁVRAT K TRADÍCIÍ

TOMEGAS - NÁVRAT K TRADÍCIÍ Spoločnosť TOMEGAS je na českom trhu skvapalnených ropných plynov už viac než 20 rokov. Postupom času sa rodinná spoločnosť s rýdzo českým kapitálom vypracovala na pozíciu jedného z najvýznamnejších dodávateľov na trhu s propán – butánom a...

prečítajte si viac
Kúriť plynom sa stále vypláca

Kúriť plynom sa stále vypláca

Kúriť plynom sa stále vypláca Cez všetky najmodernejšie technológie a systémy patrı́ vykurovanie plynom stále mezi efektı́vne, ekonomické a ekologické. A to aj v prı́pade, že na mieste vášho rodinného domu nebude prı́pojka zemného plynu. Pre tieto prı́pady máte...

prečítajte si viac
Vykurovanie propánom

Vykurovanie propánom

Vykurovanie propánom - ÍSŤ SVOJOU VLASTNOU CESTOU Rekonštruujete alebo dokonca staviate nový dom? Premýšľate v túto chvíľu o budoucnosti svojho vykurovacieho systému? Vživote sa každý z nás ocitá na križovatkách, na ktorých sa rozhoduje, ako ďalej. Veľa ľudı́ si volı́...

prečítajte si viac

Telefon

 Objednávky PB fliaš
Po-Pá 7:00 - 15:00
+421 907 811 237

Sídlo spoločnosti

TOMEGAS SK, s.r.o.
Palárikova 48
022 01 Čadca

+421 905 413 961

 IČO: 36410811   I   DIČ: SK2020136591
 Informácia pre verejnosť
Cookies

 IČO: 36410811
DIČ: SK2020136591

Informácia pre verejnosť