Produkty

Propán a propán-bután sa skladujú v tlakových zásobníkoch. Zásobníky sa umiestňujú mimo objektu v nadzemných alebo v podzemných priestoroch. V závislosti od spotreby možno inštalovať zásobníky od 2 m3 (zväčša pre rodinné domy) až do 250 m3. S ohľadom na veľkosť zásobníkov sa stanovujú  bezpečnostné pásma týchto zásobníkov, ktoré sú v rozmedzí od 3 m (rodinné domy) až po 100 m.

Domácnosti

Vykurovanie pomocou skvapalneného propánu patrí v súčasnosti k najekologickejším a najpohodlnejším spôsobom vykurovania rodinných domov, bytových a rekreačných objektov, penziónov, nemocníc atď.

Priemysel

Skvapalnené plyny propán a propán-bután nachádzajú v priemysle veľmi široké uplatnenie. Okrem klasického používania na kúrenie jednotlivých pracovísk možno tieto skvapalnené plyny použiť v ďalších priemyselných odvetviach.

Technické špecifikácie

Domácnosti

Vykurovanie pomocou skvapalneného propánu patrí v súčasnosti k najekologickejším a najpohodlnejším spôsobom vykurovania rodinných domov, bytových a rekreačných objektov, penziónov, nemocníc atď.

V porovnaní s inými zdrojmi energie, ako sú napr. hnedé a čierne uhlie a LTO, patrí vykurovanie skvapalneným plynom k najmenej náročným na obsluhu a má takmer nulové znečistenie životného prostredia.

Použitie propánu sa neobmedzuje iba na vykurovanie samotného objektu, ale možno ho bez problémov použiť napríklad aj na ohrev vody a varenie.

Od klasických teplovodných vykurovacích systémov sa líši iba tým, že treba mať zásobník na plyn. Ten môže byť nadzemný alebo podzemný a umiestňuje sa mimo budovy. Pri výbere miesta pre jeho umiestnenie treba počítať aj s ochranným pásmom.

Firma TOMEGAS s.r.o. zaisťuje svojim zákazníkom kompletné služby od projektu cez výhodný predaj či prenájom tlakového zásobníka až po pravidelné údržby a revízie.

Skvapalnený plyn rozvážame autocisternami po celom území Českej a Slovenskej republiky, a to aj v ťažko prístupných oblastiach. Nádrže nemusia byť umiestnené priamo pri hlavnej komunikácii, pretože autocisterny sú vybavené až 40 metrov dlhou plniacou hadicou. Zásobovanie sa robí podľa potrieb zákazníka, doprava a plnenie skvapalneného plynu sú už započítané v cene.

Priemysel


Skvapalnený plyn propán a propán-bután nachádza v priemysle veľmi široké uplatnenie.

Okrem klasického použitia, ako je vykurovanie samotných objektov alebo jednotlivých pracovísk, ohrev vody a varenie, možno tento skvapalnený plyn používať v mnohých ďalších priemyselných sektoroch:
 sklárstvo, hutníctvo a strojárstvo – taviace a sušiace pece
 chemický priemysel – vulkanizačné stroje, tvarovanie plastov, sušenie
 drevospracujúci priemysel – sušenie dreva
 stavebníctvo – výroba zmesí v baliarňach
energetika – výroba tepla, teplej vody
 pohon vozíkov na LPG a pod.

V porovnaní s inými zdrojmi energie, ako sú napr. hnedé a čierne uhlie, LTO, používanie skvapalneného plynu patrí k najmenej náročným na obsluhu a má za následok takmer nulové znečistenie životného prostredia.

Skvapalnený plyn sa skladuje v zásobníkoch.

Objem zásobníkov a ich počet sa stanovuje na základe celkového výkonu technológie alebo spotrebiča.

Samotné zásobníky sa vyrábajú vo veľkostiach od 2,7 m3 – 100 m3. Pri výbere miesta pre umiestnenie zásobníka treba počítať s ochranným pásmom. Spoločnosť TOMEGAS s.r.o. zaisťuje svojim zákazníkom kompletné služby od projektu cez výhodný predaj alebo prenájom tlakového zásobníka až po zaistenie pravidelnej údržby a revízie.

Skvapalnený plyn rozvážame autocisternami po celom území Českej a Slovenskej republiky, a to aj v ťažko dostupných oblastiach. Nádrže nemusia byť umiestené priamo pri hlavnej komunikácii, pretože autocisterny sú vybavené až 40 metrov dlhou plniacou hadicou.

Zásobovanie sa robí podľa potrieb zákazníka. Doprava a plnenie skvapalneného plynu sú už započítané v cene.

Schéma uloženia zásobníkov

Telefon

 Objednávky PB fliaš
Po-Pá 7:00 - 15:00
+421 907 811 237

Sídlo spoločnosti

TOMEGAS SK, s.r.o.
Palárikova 48
022 01 Čadca

+421 905 413 961

 IČO: 36410811   I   DIČ: SK2020136591
 Informácia pre verejnosť
Cookies

 IČO: 36410811
DIČ: SK2020136591

Informácia pre verejnosť