Pohonný propán pre vysokozdvižné vozíky (VZV)

Pre pohon vysokozdvižných vozíkov používame moderné odľahčené oceľové alebo hliníkové fľaše s hmotnosťou náplne 11 kg. Tieto fľaše sú od bežných propán-butánových a propánových fliaš odlíšené bielym golierom a visačkou upozorňujúcou, že fľaša je určená iba na pohon vysokozdvižných vozíkov a nesmie sa použiť pre bežné spotrebiče.

TOMEGAS s.r.o. nakupuje tlakové fľaše u renomovaných zahraničných výrobcov v EÚ, tieto fľaše spĺňajú aktuálne platné kvalitatívne a bezpečnostné normy. Ventily fliaš sa po naplnení zaistia jednorazovou plombou TOMEGAS deklarujúcou kvalitu plynu a hmotnosť naplnených fliaš. Naplnené fľaše sú označené visačkou v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi – zákonom o chemických látkach a ADR.

PB fľaše

Vysokozdvižné vozíky poháňané LPG – propán – majú oproti vozíkom na dieselový alebo elektrický pohon mnoho výhod:


možno ich používať v hale a zároveň na externých plochách aj s nerovným povrchom


výfukový systém nemusí byť osadený filtrom na pevné častice, lebo výfukové spaliny neobsahujú sadze, takže nepoškodzujú prepravovaný tovar


možno ich používať v ekologicky chránených lokalitách aj v hygienicky čistých potravinárskych prevádzkach


stačí krátka prestávka na „tankovanie“ pre výmenu fľaše


nepotrebujú drahé
nabíjacie stanice


nie sú zaťažené  nákladmi na recykláciu akumulátorov

PB fľaše

Fľaše na pohon VZV

Podstatným parametrom tlakových fliaš s pohonným LPG je vnútorná čistota obalu  a jeho bezpečnosť a spoľahlivosť. Tieto parametre skvele spĺňa TOMEGAS – špeciálny obal. Ide o úplne nové odľahčené oceľové tlakové fľaše s obsahom náplne 11 kg propánu, v súlade s príslušnými zákonmi.

Fľaše sú vyrobené podľa požiadaviek normy EN1442 a spĺňajú všetky parametre akosti vnútornej povrchovej úpravy obalu v súlade s použitím pre pohonný LPG.

PB fľaše

Hmotnosť prázdneho obalu sa pohybuje okolo 10,5 kg

PB fľaše

Kompozitné fľaše s obsahom 10 kg propánu alebo hliníkové fľaše s obsahom 11 kg propánu

PB fľaše

Fľaša je v praxi overený prevádzkovo odolný typ obalu

Oceľové tlakové fľaše používané spoločnosťou TOMEGAS s.r.o. pre pohonný propán sa priebežne novo vyrábajú, hmotnosť prázdneho obalu sa pohybuje okolo 10,5 kg. Oceľová fľaša je v praxi overený a prevádzkovo odolný typ obalu. K dispozícii máme aj kompozitné fľaše s obsahom 10 kg propánu alebo hliníkové fľaše s obsahom 11 kg propánu.

Zaujala vás naša ponuka. Kontaktujte našich obchodných zástupcov.

Telefon

 Objednávky PB fliaš
Po-Pá 7:00 - 15:00
+421 907 811 237

Sídlo spoločnosti

TOMEGAS SK, s.r.o.
Palárikova 48
022 01 Čadca

+421 905 413 961

 IČO: 36410811   I   DIČ: SK2020136591
 Informácia pre verejnosť
Cookies

 IČO: 36410811
DIČ: SK2020136591

Informácia pre verejnosť