Ekologický zdroj energie

Súčasťou programu propán-butánových fliaš je v našej spoločnosti dodávka klietok na nové aj už existujúce predajné miesta s možnosťou vlastného predaja fliaš po celej Slovenskej republike.

Okrem toho naša spoločnosť všetkým distribútorom a odberateľom PB fliaš ponúka služby našich plniarní propán-butánových fliaš na území Českej a Slovenskej republiky. Zároveň ponúkame rozvoz naplnených fliaš až k vám, na miesto určenia (do firmy, skladu atď.). V prípade vašej vlastnej dopravy vám radi pomôžeme pri nakládke.

Individuálne ponuky
pre veľkoodberateľov
a firmy

Pohonný propán
pre VZV

Akciové ceny
PB fliaš

Individuálne ponuky pre veľkoodberateľov a firmy

Pohonný propán pre VZV

Akciové ceny
PB fliaš

PB fľaše

Z dôvodu rastúceho dopytu po čistom propáne ponúkame tento produkt vo fľašiach s hmotnosťou náplne 5 kg – novinka na trhu, 11 kg a 33 kg.

Výhodou čistého propánu vo fľašiach je jeho použiteľnosť až do -42°C, dlhšia výdrž, maximálna čistota a výkon. Čistý propán vo fľaši možno používať vo všetkých typoch spotrebičov na propán-bután.

PB fľaše

Aktuálne platné kvalitatívne a bezpečnostné normy

PB fľaše

Ventily fliaš po naplnení sú zaistené jednorazovou plombou

PB fľaše

Visačka v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi

TOMEGAS s.r.o. nakupuje tlakové fľaše u renomovaných zahraničných výrobcov v EÚ, tieto fľaše spĺňajú aktuálne platné kvalitatívne a bezpečnostné normy. Ventily fliaš sa po naplnení zaistia jednorazovou plombou TOMEGAS deklarujúcou kvalitu plynu a hmotnosť naplnených fliaš. Naplnené fľaše sú označené visačkou v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi – zákonom o chemických látkach a ADR.

Telefon

 Objednávky PB fliaš
Po-Pá 7:00 - 15:00
+421 907 811 237

Sídlo spoločnosti

TOMEGAS SK, s.r.o.
Palárikova 48
022 01 Čadca

+421 905 413 961

 IČO: 36410811   I   DIČ: SK2020136591
 Informácia pre verejnosť
Cookies

 IČO: 36410811
DIČ: SK2020136591

Informácia pre verejnosť